Autor: h

5 června, 2024 / / Plakáty

Komentovaná prohlídka kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Brně na Lidické 24. Začátky prohlídek v 19.00, 20.00 a 21.00…

1 června, 2024 / / Nabízíme

7. června 2024 od 18.00 hod. na Lidické 24 v Brně – Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

7 května, 2024 / / Uncategorized

Prosba o Ducha Svatého každý den od pátku 10. 5.:

v Brně v kostele sv. Tomáše po mši svaté v 18.15 hod. V sobotu 18. 5. v Brně u sv. Tomáše Mše sv. z vigilie ve 20:00 hod.

Luka nad Jihlavou, kostel sv.Bartoloměje – od 18.45, ale v pátky od 19:45

Kuřim, kostel sv. Maří Magdaleny, vždy v 19 h

19 dubna, 2024 / / Uncategorized

Spolu s kuřimskou farností zveme na pěší pouť do Předklášteří k Bráně nebes (Porta Coeli) 11. května 2024 od 9:00

15 prosince, 2023 / / Uncategorized

Kurz dialogu a misie

Jak se mohu setkat s lidmi, kteří přemýšlí úplně jinak než já? Je vůbec takové setkání možné? Jak vytvořit z církve místo na kterém je možné nově objevit víru a cítit se vítán?

Místo konání Kuřim
Termíny: 2x sobota + 4x úterní večer

1 června, 2023 / / Uncategorized
11 května, 2023 / / Plakáty
10 května, 2022 / / Nabízíme

Všem otevřené modlitební setkání, které se koná v pondělí: 17.6.; 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10. 2024 vždy od 19,00 do 20,30 hod. na Lidické 24 v Brně.

7 května, 2022 / / Plakáty
4 března, 2022 / / Nabízíme

Seminář na prohloubení víry s modlitbou za vnitřní uzdravení a za vylití Ducha svatého doplněný tématy, která uvádějí do společného života s Pánem a jeho následování.

Seminář je určen všem pokřtěným, kteří cítí, že potřebují ve svém duchovním životě podstatnou změnu – upevnění osobního vztahu s Pánem.

1 února, 2021 / / Uncategorized

modlitební odpoledne na podporu párů
modlitba za vztahy, chvály, impuls, adorace, žehnání párů, přímluvná modlitba.
Sobota 6.2.2021 od 15:30 až 17:00 hod. Kostel sv. Tomáše v Brně.

31 ledna, 2021 / / Nabízíme

Cyklus tří sobotních setkání obsahující společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou.
Termín: cyklus tří sobot 28. září, 12. října, 23. listopadu 2024

4 dubna, 2020 / / Nabízíme

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme každé pondělí od 19 do 21 hodin za Vaše prosby.

9 října, 2018 / / Plakáty

Třívíkendové duchovní cvičení pro osamělého rodiče, určeno pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele/ky. momentálně není termín stanoven…

24 května, 2018 / / Plakáty
5 prosince, 2017 / / Skryté
5 prosince, 2017 / / Plakáty

Víkendové setkání pro páry uvažující o manželství. Společná modlitba, přednášky, adorace, sdílení, mše svatá. 25.-26.3.2023 v…

30 srpna, 2016 / / Plakáty

Přijďte se poklonit Nejsvětějšímu Srdci Ježišovu! v adoraci / ve chvále / ve smíření /…

26 července, 2016 / / Plakáty
1 března, 2016 / / Nabízíme

Celodenní obnova pro rodiče malých dětí, aby mohli načerpat síly do rodinného, párového i duchovního života. V programu je přednáška, sdílení, chvály, čas pro pár a přímluvná modlitba. Nabízíme možnost zajištění hlídání dětí.
Nejbližší termín: momentálně není termín

4 února, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně, přemýšlejí o manželství nebo se na něho už chystají. Zveme vás na víkendové setkání, kde prakticky vysvětlíme co nabízí svatba v kostele, manželský slib v praxi a kde budeme společně sdílet zkušenosti. Víkend je určen pouze pro páry.
Nejbližší termín: 20.-21.4.2024

4 února, 2016 / / O komunitě

Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emmanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. (Mt 1,23)
Komunita Emmanuel vznikla kolem r. 1973 z modlitební skupiny charizmatické obnovy. Kolem ní se brzy shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milosti křtu a biřmování a dali se do služeb církve.

3 února, 2016 / / Uncategorized
3 února, 2016 / / O komunitě

Krátce po revoluci, navštívili na pozvání členové komunity Emmanuel z Francie Českou Republiku a setkali se s členy modlitebních společenství na Brněnsku. Při setkání ke všeobecnému údivu všichni zjistili, že i přes bariéru železné opony a přesto, že o sobě vzájemně nevěděli, dal Pán oběma – Komunitě Emmanuel ve Francii i modlitebním skupinám v Československu prožít velice podobnou duchovní zkušenost a vedl je stejným směrem.

3 února, 2016 / / O komunitě

Pierre Goursat je zakladatelem komunity Emmanuel. Byl francouzským filmovým kritikem a po zkušenosti z vylití Ducha svatého společně s Martinou Laffitte-Catta založil modlitební společenství, které se rychle rozlostlo na komunitu po celé Francii a následně do celého světa. Pierre Goursat zemřel 25. března 1991 a je v procesu blahořečení.

2 února, 2016 / / O komunitě

Nyní má komunita Emmanuel kolem 12000 tisíc členů v 70 zemích. Jsou to manželské páry, mladí, svobodní, lidé všech věkových skupin. V komunitě žijí také zasvěcené osoby – asi 240 kněží a 200 zasvěcených sester a bratří. Tato rozmanitost kultur, jazyků, povolání, životních stavů a věkového složení je jedním z charaktreristických rysů komunity.

1 února, 2016 / / O komunitě

Duchovním centrem komunity Emmanuel je francouzské poutní místo Paray-le-Monial. V 17. století zde Ježíš odkrývá své Srdce a zve člověka do vztahu. Bůh touží po lásce člověka a ptá se nás dodnes: odpovíš na mou lásku, stojíš o mé přátelství?
Náboženství může být jen sada úkonů a zvyklostí, ale Paray-le-Monial je znamením, že Kristus ukazuje na osobní vztah, který formě dává také obsah. I s Bohem je možné se setkat od srdce k srdci, zakusit Jeho lásku. Přijímáme Jeho pozvání?

6 ledna, 2016 / / Skryté

Setkání pro ovdovělé. Povzbuzení společnými chválami, promluvou, adorací, společným obědem, a mši svatou s rozesláním účastníků k službě dalším potřebným. Uzavřít minulost a otevřít se budoucnosti. Nejbližší termín: podzim 2018 (bude upřesněno)

3 ledna, 2016 / / Nabízíme

Na webu mladi.emmanuel.cz najdete akce pořádané mladými v komunitě. Pravidelně se setkávají k modlitbě, impulzům i zábavě a o prázdninách se účastní letních setkání ve světě. Dočtete se zde i více o misijních školách komunity Emmanuel.

1 ledna, 2016 / / Nabízíme

Večery pro dva jsou otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru. Nejbližší termíny: momentálně nejsou stanoveny, vždy v restauraci Era cafe, Brno, Zemědělská 30, od 19.00 hod.

31 prosince, 2015 / / O komunitě

Prostředníky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jsou svatí Markéta Marie Alacoque a její zpovědník Claude La Colombière. Setkali se ve stejnou dobu na stejném místě, v Paray-le-Monial v letech 1674-1676, což stačilo k tomu, aby společně uvedli ve známost Ježíšovo vyznání nekonečné lásky k lidem a jeho touhu po opětované lásce člověka k Bohu.

3 května, 2015 / / Nabízíme

Třívíkendové duchovní cvičení pro osamělého rodiče, určeno pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele/ky.
Momentálně není stanoven žádný termín.

3 dubna, 2015 / / O komunitě