Paray-le-Monial

Francouzské městečko Paray-le-Monial se nachází v Burgundsku, asi 150 km od Dijonu, 80 km od Chalon-sur-Saône nebo 50 km od Cluny. Je to poutní místo, kde Kristus v 17. století, v době rozkvětu francouzské katolické církve s širokou škálou řádů a spiritualit, klade jednoduchou osobní otázku: chceš být mým přítelem, mou přítelkyní? Položil ji nejprve svaté Markétě Marii Alacoque, ale její prostřednictvím ji klade i dnes také každému z nás.

Vlivem francouzského osvícenství a krizí ve vztahu společnosti a náboženství (na konci 19. a opakovaně ve 20. století) Paray-le-Monial sice ztratilo svou přitažlivost, ale ta se později obnovila. Zakladatel komunity Pierre Goursat zvolil toto místo za srdce duchovní spirituality komunity Emmanuel a díky tomu se začala konat pravidelná letní setkání členů komunity právě na tomto místě s tímto poselstvím velké Boží lásky zjevené člověku. Místní obyvatelé byli zpočátku překvapeni, jak se jejich poklidný život postupně změnil a jak tradice poutí k Božskému Srdci znovu ožila. V roce 1986 místo navštívil dokonce i papež Jan Pavel II. a povzbudil zde komunitu, aby pokračovala v organizaci setkávání a otevírala Ježíšovo Srdce stále většímu množství lidí. Dnes je to díky komunitě Emmanuel, která poutní místo dostala na starosti i adminsitrativně, město velmi živé a hojně navštěvované.

POSELSTVÍ PARAY-LE-MONIAL

Paray-le-Monial je městem Ježíšova Srdce. Je to jediné místo na světě, které může nést tento název. Paray je místem setkání s Bohem zcela zvláštním a jedinečným způsobem. Je ale důležité pochopit, proč to tak je.

V 17. století se zde zjevil Kristus mladé řeholnici z řádu Navštívení Panny Marie, svaté Markétě Marii Alacoque (1647-1690). Svěřil jí v letech 1673-1675 tři velká poselství pro církev a pro svět. Za pomoci svého duchovního vůdce, jezuity, svatého Clauda La Colombièra (1641-1682) Markéta Marie tato svědectví zveřejnila.

Byl to začátek ohromného duchovního hnutí. V celém světě se rozšířilo povědomí o lásce Kristova Srdce.

Sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova najdete ve většině katolických kostelů a kaplí na světě. V roce 1899 dokonce papež Lev XIII. zasvětil Ježíšovu Srdci svět.

Jaký je ale obsah těchto poselství? Nepřidávají samozřejmě nic k evangeliu, pouze osvětlují některé jeho aspekty. Vyzdvihněme z něho tři hlavní body:

marketamarie1. Kristus se Markétě Marii zjevil poprvé během adorace před Nejsvětější svátostí. Ukázal jí své Srdce „které tolik milovalo lidi“ a připomněl jí, že dal za lidi všechno, nic si neponechal. Paray je tedy místem vyznání lásky Boha k lidem, zcela v linii zvěstování evangelia svatého Jana. Člověk má nicméně stále sklon vidět Boha jako nějakou nejasnou sílu, vznešeného vůdce, nebo soudce. Zde ale Bůh připomíná, že je bytostí zcela osobní, že je láska sama a že právě díky této lásce se stal člověkem. Nechce mít s lidmi nějaký povrchní nadpřirozený vztah nebo vidět jen jejich poslušnost, ale chce s nimi žít v blízkém společenství, v souznění srdcí.

2. Druhou částí zjevení je stížnost. Kristus je hluboce zraněn „nevděčností a neuctivostí“ lidí vůči němu. Často lidé na jeho lásku vůbec neodpovídají. Vedou si svůj život, aniž by se starali o Boží věci. Neuvědomují si, že Bůh je jim tak blízko, zvláště v eucharistii. A tak dalším tajemstvím Paray je zpráva, že Bůh potřebuje lásku lidí. Nechce žít jen jednostranný vztah své lásky k lidem, ale touží po opětované lásce také ze strany člověka.

3. Třetí část poselství je Kristova prosba, aby se alespoň Markéta Marie stala Jeho přítelkyní. Skrze ni žádá o to samé i každého z nás: chceme se stát Kristovými přáteli? Tato prosba je zásadním poselstvím tohoto poutního místa. Chceme uznat tuto Boží lásku, odpovědět na ni a utěšovat tak Ježíšovo Srdce? Ježíš je schopen pro své přátele udělat cokoliv. Potvrdil to již mnohokrát, podal k tomu důkazy. Chceme vstoupit do tohoto přátelství? Pokud ano, náš vztah s ním se promění, ale změní se také náš vztah k lidem i k sobě samým. Náš život dostane novou barvu a stane se životem, který vychází ze srdce.

Historik a kněz komunity Emmanuel o. Bernard Peyrous vítá na tomto místě návštěvníky následujícími slovy:

pyerousDrazí přátelé, vítáme vás ve městě Paray-le-Monial, na poutním místě stojícím v srdci staré francouzské provincie Burgundsko.

Paray-le-Monial se nachází v kraji poznamenaném ve středověku slávou velkého benediktinského biskupství v Cluny, které bylo jedním z duchovních a kulturních center celého západního světa. Dosud o tom svědčí velký počet románských kostelů rozesetých po tomto kraji, zvláště bazilika právě v Paray-le-Monial.

Samotné město však vděčí za svůj význam ve světě zjevením Ježíše Krista, která zaznamenala jedna mladá řeholnice z řádu Navštívení Panny Marie, Markéta Marie Alacoque (1647-1690). Ježíš jí předal poselství, které zasáhlo již miliony lidí a které katolická církev přijala, rozšířila a šíří dodnes. Paray-le-Monial je tedy městem Ježíšova Srdce, je to velmi výjimečné místo.

Ani dnes, jak se píše v Bibli, není Boží ruka krátká, Bůh i nadále rozdává znamení své přítomnosti a dobroty, zvláště na tomto místě navštěvovaném lidmi z celého světa.

Proč přijet do Paray-le-Monial? Abychom zde byli blíž Bohu, abychom mu naslouchali, abychom se stejně jako svatý Jan položili na Jeho Srdce a řekli mu, jak ho máme rádi. Paray je místem, kde se náš život může otočit naruby, můžeme zde být osvíceni, utěšeni. Je to jedno z míst, kde se snáz otevírá i naše vlastní srdce. Takových míst není na světě mnoho. Očekáváme vás zde s radostí. P. Bernard Peyrous

čerpáno z českých a francouzských internetových zdrojů a z knih: P. Karel Dachovský. Sv. Markéta Marie Alacoque. Praha: Řád, 2001. Svatí na každý den. Říjen – Listopad – Prosinec. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010.

Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci

Nejzamilovanější Srdce mé jediné lásky Ježíše, nejsem schopna Ti projevit lásku, čest a slávu v plnosti touhy, kterou mi dáváš, proto prosím nebe a zemi, aby se ke mně připojili, a opěvuji v žáru horoucích serafů tvou lásku.

Ó Srdce hořící láskou, zapal nebe i zemi nejčistším plamenem své lásky, ať shoří vše, co je spoutává, a celé stvoření tak může dýchat pouze tvou láskou. Změň mi celé mé srdce, abych Tě milovala, a spal mě ve výhni své nejhlubší lásky.

Dokument České televize o Markétě Marii Alacoque a Paray-le-Monial

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):

    Již nelze přidávat komentáře.