O komunitě Emmanuel

Komunita Emmanuel vznikla kolem r. 1973 z modlitební skupiny charizmatické obnovy. Skupinu založil v Paříži v r. 1973 Pierre Goursat a Martina Laffitte- Catta. Kolem nich se brzy shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milosti křtu a biřmování a dali se do služeb církve. Komunita se záhy rozšířila po celé Francii a dnes má na 12 000 členů ve více  než 70 státech všech kontinentů.

Emmanuel znamená „Bůh s námi“ – toto jméno přijali zakladatelé komunity na základě Božího slova:

“Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emmanuel”

(Mt 1, 23)

Pilíře duchovního života komunity jsou adorace, soucítění a evangelizace. Z adorace (eucharistického) Ježíše se rodí soucítění se všemi, kteří strádají duchovně nebo hmotně. Soucítění vzbuzuje žízeň po evangelizaci v celém světě. Odevzdání se Duchu svatému, Boží slovo, svátosti a úcta k Matce Boží Panně Marii vkořeňují život komunity a její aktivity do života katolické církve.

Od r. 2009 je komunita Mezinárodním veřejným sdružením podle kanonického práva. Sdružuje všechny životní stavy: manžele, svobodné, zasvěcené muže a ženy i kněze. Členové komunity nežijí společně, setkávají se však jednou týdně jako bratři a sestry v „maisonnées“ (po domech) k modlitbě chval a sdílení. Každého duchovně doprovází jiný člen komunity a každý člen komunity se angažuje v některé komunitní službě. Podmínkou přijetí do komunity je dvouleté období rozlišování. Členové komunity jsou přijímáni na jeden rok: rozhodnutí angažovat se v komunitě na celý život se každoročně obnovuje.

ikona30Logem komunity Emmanuel je ikona Marie, Matky Emmanuele. Ikona byla vytvořena k 40. výročí vzniku komunity Emmanuel v Jeruzalémě, v klášteře na Olivové hoře. Autorkou ikony je sestra benediktinka M. P. Farran. Na ikoně je Panna Maria zobrazena jako orant, prosebnice. Na jejím klíně je Boží syn se svitkem Božího slova v ruce, tedy jako vtělené Slovo. Dítě jakoby vystupovalo z Matky – tím je znázorněno tajemství: přijal tělo z Marie Panny. Na horním okraji je vidět ruka Otce, který sesílá Ducha svatého v podobě holubice a žlutočervených kruhů. Pro komunitu je to Matka Emmanuele, Boha s námi, která svým gestem přímluvkyně přijímá komunitu pod ochranu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):

    Již nelze přidávat komentáře.