Mladí komunity Emmanuel

Na webu mladi.emmanuel.cz najdete akce pořádané mladými v komunitě. Pravidelně se setkávají k modlitbě, impulzům i zábavě a několikrát za rok se účastní setkání mladých ve světě. Dočtete se zde i více o evangelizačních školách komunity Emmanuel.

kamilEmmanuel je pro mě svědectvím víry ve společenství. Je to jeden ze základních pilířů, na kterém každý den stavím. Dává mi útěchu, dává mi naději, sílu, ale i úkol -povolání v církvi. Veliký význam pro mě má adorace, krásné francouzské, ale i mezinárodní písně a tzv. maisonnée, kde se můžu sdílet a kde je místo a čas se za sebe navzájem modlit. Bohu jsem vděčný, že jsem toto společenství poznal a stále hledám, co mi tím chce říct a kam mě chce skrze toto pozvat. Kamil

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):

    Již nelze přidávat komentáře.