Obnova pro manžele

KDY:  cyklus tří sobot: 28. září, 12. října, 23. listopadu 2024
KDE: farnost Brno-Husovice

Jedná se o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského a duchovního rozměru manželství, které vede k oživení a prohloubení vzájemného vztahu. Obnovu nazýváme „Láska a Pravda“ protože se snaží ukázat manželům krásu a bohatství manželského vztahu. Povzbuzuje k manželskému a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský i duchovní rozměr. Je to příležitost ke změně, k nalezení nové naděje ve vzájemných vztazích.

Zveme vás na obnovu pro manžele. Na věku nezáleží. Tři setkání obsahují společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou.

Přihlášení na lap@emmanuel.cz

 

informace na tel. 739 389 175

Obnova pro manžele je pořádána v nejrůznějších podobách již od roku 1993. V současnosti setkání probíhají během tří sobot. Ráno začíná společnou modlitbou chval. Další program obsahuje přednášky, svědectví, skupinky sdílení, adoraci a mši svatou, nechybí čas pro páry a prostor k diskusi a neformálním rozhovorům. Setkání je všem otevřené, vítané jsou také páry, u nichž je věřící jen jeden z manželů, nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty i když třeba do kostela nechodí.

Každá ze tří sobot je věnována jednomu z klíčových tematických okruhů, jednotlivá setkání na sebe navazují a tvoří nedílný celek. Je proto nanejvýš žádoucí vyčlenit si již s předstihem čas na celý program.

Nemáte-li hlídání pro děti, můžete přijet i s nimi, budou mít vlastní program.

Témata jednotlivých setkání:

 1. Bůh miluje naše manželství, svátost manželství
 2. Budování manželského vztahu – komunikace
 3. Výchova dětí a život rodiny

Obnova není založena pouze na předávání informací, to hlavní vzniká bytím spolu, kdy si můžeme navzájem předávat zkušenosti a inspirovat jedni druhé. V neposlední řadě je však třeba říci, že důležité změny se odehrávají právě tehdy, když do našeho manželství znovu pozveme Boha s Jeho láskou a Milosrdenstvím. „Láska a Pravda“ tak zahrnuje komplementaritu složky informační (přednášky), mezilidské (obohacení skrze společenství) a duchovní (jedině Bůh může měnit lidská srdce).

Obnova pro manžele může proběhnout i ve vaší farnosti, pokud bude dostatečný počet účastníků. V případě zájmu nás kontaktujte mailem na lap@emmanuel.cz

natkaPřed lety jsme se s manželem účastnili 3 víkendových setkání cyklu Láska a pravda pro manželské páry, které organizovala komunita Emmanuel. Náš duchovní život byl rozdílný. Já jsem měla potřebu sdílet se v modlitbě a ve společenství. Manžel mně tato modlitební společenství umožňoval a podporoval všechny moje duchovní aktivity, sám však nic podobného nevyhledával. Toužila jsem, abychom po této stránce byli jednotní a prožívali vše společně. Modlili jsme se spolu večerní modlitbu, ale jinak jsme žili svůj duchovní život každý sám.

Do cyklu víkendových setkání jsem šla s představami, že díky těmto setkáním se můj manžel změní “k mému obrazu” a nadchne jej atmosféra modlitby chval a příjemné chvíle strávené na těchto setkáních, a že zatouží po změně svého, potažmo našeho společného, duchovního života.

První víkend byl zaměřen na vztah k Bohu, druhý víkend na vztah k partnerovi a třetí na vztah k dětem.

Během druhého víkendu jsem pochopila, že se můj manžel nemá měnit, ale že mám začít u sebe a přijmout jej takového, jaký je. Toto zjištění mě zaskočilo, ale také osvobodilo od mých představ, proto jsem o svých závěrech manželovi všechno pověděla. Byl potěšen a náš vztah se posunul, stal se pevnějším a svobodnějším.

Když jsme později mluvili s dalšími manželskými páry, které zvažovaly, zda absolvovat tento víkendový cyklus pro manžele, můj muž jim seminář vřele doporučoval slovy: “Tam určitě běžte, protože žena konečně pochopí, že se musí změnit sama… 🙂 “. Natalie

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Rubriky

  Základní informace

  h Napsal(a):

  Již nelze přidávat komentáře.