Společenství pro všechny

KDY:pondělky 2.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. 2022  od 19:00 do 20,30 hod.
KDE: Lidická 24, Brno

Zveme na otevřená setkání, která se konají od 19,00 do 20,30 hod. na Lidické 24 v Brně

Program:
pondělí 12. září – Život s Bohem: chvály
pondělí 26. září – Adorace, přímluvná modlitba, skupinky
pondělí 10. října – Život s Bohem: svědectví
pondělí 24. října – Adorace, přímluvná modlitba, skupinky
pondělí 7. listopadu – Život s Bohem: Boží projevy
pondělí 21. listopadu – Adorace, přímluvná modlitba, skupinky
pondělí 5. prosince – Mikulášský poetický večer
pondělí 19. prosince – Adorace, předvánoční agapé

kontakt: spolecenstvi@emmanuel.cz

Společenství je otevřené pro všechny, kteří touží po společné modlitbě a sdílení. Náplní setkání je úvodní modlitba chval a díků prokládaná písněmi, prosíme také za naše potřeby a přimlouváme se za sebe navzájem. Po společné modlitbě následuje krátký program (cca 30 minut), skupinky a přátelské sdílení u čaje.

Modlitba a sdílení ve společenství nás inspiruje, naplňuje a přispívá také k růstu a prohloubení duchovního života. Jsme rádi, že se můžeme v nastolené důvěře jeden druhému otevírat. Pán skrze modlitbu utváří nová přátelství. Srdečně tedy zveme všechny, kdo mají chuť přijít se společně pomodlit a zakusit pocit přátelské sounáležitosti. Společenství je určeno pro všechny dospělé, bez rozdílu věku či životního stavu – svobodné i žijící v rodině.

augustinMyslím si, že křesťan společenství potřebuje. Neboť když se v běžném životě vzdalujeme z Boží přítomnosti, společenství nás do ní navrací, když zapomínáme na svá rozhodnutí, ve společenství nám je bratři a sestry připomenou, když jsme slabí, společenství nás nese. Když se necháváme zahlušit světem a neslyšíme Boha, ve společenství tento hlas znovu zaslechneme. Křesťan žije z pravdy Božího slova. Toto slovo vložil Bůh do úst lidí aby bylo dále rozšiřováno. Když je člověk tím slovem zasažen, poví o tom druhému. Bůh si přeje, abychom hledali živé slovo Boží a nacházeli je skrze lidská ústa, ve svědectví bratra a sestry. Křesťan potřebuje druhého, aby mu slovo Boží zvěstoval, aby ho povzbudil v pochybnostech. Augustin

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    mb Napsal(a):

    Již nelze přidávat komentáře.