Novéna k Duchu Svatému

Kde: Brno, kostel sv. Tomáše
Kdy: pátek 10. 5. – pátek 17. 5. 2024, od 18.15 do 18.50 hod. V sobotu 18. 5. 2024 budeme slavit společnou mši svatou – Vigilii ve 20.00 hod

Doba trvání je cca 45 minut. Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí. Modlitba nás povede postupně od chval, přes díkyvzývání Ducha svatého.

Kde: Luka nad Jihlavou, kostel sv. Bartoloměje
Kdy: pátek 10. 5. – sobota 18. 5. 2024, od 18.45, ale v pátky od 19:45

Doba trvání je cca 45 minut. Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí. Modlitba nás povede postupně od chval, přes díkyvzývání Ducha svatého.

Kde: Kuřim, kostel sv. Maří Magdaleny
Kdy: pátek 10. 5. – sobota 18. 5. 2024, od 19:00 do 19:30

Půlhodinka ztišení před Nejsvětější svátostí s Božím slovem.

Slova z Písma svatého nás budou provázet po celou novénu.

ROZPIS PROGRAMU

Pátek 10.5. Otevřme se Duchu svatému, abychom poznávali hloubku lásky Božího srdce k nám. (1. Korintským 2:9-13a)

Sobota 11.5. Bůh nás miluje milosrdně. Náš hřích už pro Něj není překážkou. (Římanům 5:5-8)

Neděle 12.5. Bůh každého z nás miluje žárlivě. (Píseň písní 8:6-7)

Pondělí 13.5. Odevzdejme se s láskou Pánu, přijměme lásku Jeho srdce, Ducha svatého. Jen v tomto odevzdání poneseme ovoce. (Jan 14:20-21 a 15:7-9)

Úterý 14.5. Bůh mocí Ducha svatého očistí a promění naše srdce podle srdce Ježíšova. (Ezechiel 36:25-28)

Středa 15.5. Naplněni Duchem svatým, Pánovým pokojem, budeme schopni vyjít v Ježíšově jménu. (Jan 20:19-22)

Čtvrtek 16.5. Zachraňující Boží láska poplyne z našeho nitra. (Jan 7:37-39a)

Pátek 17.5. Z lásky k druhým usilujme o charismata. (1. Korintským 14:1-4)

Sobota 18.5. Běžte, potěšte můj lid, propusťte spoutané na svobodu. (Marek 16:15-20)

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):