Dokumenty

Cyprian a Daphrosa Cyprián a Daphrosa dali všechnu svou energii do budování komunity ve Rwandě. 22.-23. září 1990 zorganizovali první komunitní víkend. Komunita se rychle rodila i na ostatních místech země. Zvláště dbali na to, aby zůstali věrni jejím milostem a aby je opravdově žili. Jejich touha po svatosti byla nakažlivá.

Historie úcty k Božskému srdci „Vstupme tedy do Ježíšova Srdce, Srdce vševědoucího, Srdce milujícího a hořícího láskou. Vstupme, protože dveře jsou otevřeny silou lásky. Milujme jako Ježíš a pronikněme do nejhlubšího tajemství skrytého od věčnosti, neboť ranou v boku je zpřístupněn stánek neskonalé blaženosti.“ (svatý Bernardin Sienský)

Komunita Emmanuel v číslech Pár čísel pro představu a povzbuzení. 

Statuta Komunity Emmanuel (2017) Oficiální dokument charakterizující život komunity Emmanuel, schválený Papežskou radou pro laiky.

Zvyklosti Komunity Emmanuel 4. vydání (2018) Tento dokument není souborem pravidel, jedná se o prezentaci současného života v komunitě a rovněž současného chápání našeho charizmatu. 

Zvyklosti Komunity Emmanuel 2. vydání (2002)  Tento dokument není souborem pravidel, jedná se o prezentaci současného života v komunitě a rovněž současného chápání našeho charizmatu. 

Podrobný životopis Pierra Goursata Kniha Oheň naděje – pracovní překlad z francouzského originálu popisující život zakladatele Komunity Emmanuel. Jeho krácený životopis naleznete zde.

Statuta asociace kleriků komunity Emmanuel