Aktivity

Dostali jsme od Hospodina jako komunita mnoho rozličných darů a stále dostáváme další a další. Toužíme po tom, abychom se o tyto dary dělili s vámi a alespoň malou částí se stali součástí působení Boží lásky ke každému člověku.

Kromě nejrůznějších forem setkávání, které organizujeme sami, se jako komunita Emmanuel rádi zapojujeme do aktivit jiných organizátorů. Ať již do pravidelných či jednorázových.

NOC KOSTELŮ

Již od prvního ročníku akce Noc kostelů v roce 2009 se každoročně zapojujeme do přípravy a realizace akcí společně s naší mateřskou farností u sv. Tomáše v Brně. Věnujeme se společně s farníky u sv. Tomáše návštěvníkům tohoto významného kostela. Nabízíme jim prostor pro ztišení, rozhovor či možnost společné modlitby. Kromě toho se vždy snažíme vytvořit na Moravském náměstí, v bezprostřední blízkosti kostela, prostor pro příjemná setkání. Významným prvkem jsou vždy akce pro děti, ať už je to neodolatelný skákací hrad, slalomová trať pro koloběžky, kreslení, omalovánky anebo celovečerní soutěž. Z každé noci kostelů si odnášíme krásný pocit z četných rozhovorů a z atmosféry plné Boží lásky k nám všem.

CHARISMATICKÁ KONFERENCE

Ke každoroční několikadenní Charizmatické konferenci, pořádané na brněnském výstavišti, přispíváme jako komunita pravidelně Večerem Božího milosrdenství, který probíhá zpravidla v páteční večer, organizací přímluvné modlitby během celé konference a někdy také přednáškami a další organizací. Velmi nás těší stálý a dokonce rostoucí zájem o přímluvnou modlitbu. Setkáváme se tímto způsobem společně s Vámi s naším Pánem, Emmanuelem, nasloucháme Vám a společně pak předkládáme ve velké důvěře Hospodinu všechno těžké, čím Vás životní situace zatěžují. Prosíme o pokoj a uzdravení. Především ale stále děkujeme. Za všechno, co od Pána dostáváme i za Vás samotné. Boží přítomnost nás naplňuje radostí a vybavuje – nás i Vás – na další cestu životem.

Večer Božího milosrdenství připravujeme vždy velmi rádi, protože od Vás, účastníků, opakovaně slyšíme, že je to místo, kde se můžeme setkat s Pánem. Místo, kde můžeme skrze Boží slovo, impuls, adoraci, svátost smíření či přímluvnou modlitbu, lépe zahlédnout Boží působení v našich životech. Dává nám to sílu překonávat to náročné. Dává nám to radost ze všeho, co dostáváme. A skrze každé toto setkání roste naše láska k Němu a ke všem, koho potkáváme.

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRAD

V rámci národní pouti na Velehrad připravujeme Večer Božího milosrdenství zpravidla v předvečer samotného svátku Cyrila a Metoděje. Máme radost, že i tento večer se stal samozřejmou součástí významné národní události, která nás vede znovu ke kořenům víry v naší zemi a umožňuje nám růst. Tento večer se pro mnohé poutníky stal vyhledávaným místem spočinutí.

POUŤ RODIN VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Poslední prázdninovou neděli mají mnohé rodiny již dlouho dopředu zablokovanou ve svých kalendářích jako termín pro účast na Diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou. Komunita Emmanuel připravuje a vede pravidelně adorační večer. Setkání se samotným Kristem ve svátosti oltářní je vždy nejen vítaným zklidněním uprostřed jinak hektického programu pouti, ale znamená vždy utvrzení základu, na kterém stojí naše víra. Vždy nás také orientuje k postojům a rozhodnutím, které jsou v souladu s Božím plánem.

EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015

ado_koloV rámci Národního eucharistického kongresu nabídla naše komunita Emmanuel adorační večer v kostele sv. Tomáše v Brně. Hojná účast potvrdila, že mnoho věřících touží i po tomto způsobu setkávání s eucharistickým Kristem, kdy jsme vždy ubezpečování i Jeho milosrdné lásce k nám. Často nám také při adoraci Pán pomáhá jasněji rozlišit, kde je naše místo a vybavuje nás věrností a trpělivostí pro naše povolání i pro konkrétní životní situace.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: