Rubrika: Nabízíme

10 května, 2022 / / Nabízíme

Všem otevřené modlitební setkání, které se koná v pondělí: 17.6.; 9.9.; 23.9.; 7.10.; 21.10. 2024 vždy od 19,00 do 20,30 hod. na Lidické 24 v Brně.

4 března, 2022 / / Nabízíme

Seminář na prohloubení víry s modlitbou za vnitřní uzdravení a za vylití Ducha svatého doplněný tématy, která uvádějí do společného života s Pánem a jeho následování.

Seminář je určen všem pokřtěným, kteří cítí, že potřebují ve svém duchovním životě podstatnou změnu – upevnění osobního vztahu s Pánem.

2 února, 2021 / / Nabízíme

Přijďte se poklonit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

6. 9. 2024 v Brně u sv. Tomáše od 19 h nebo v Kuřimi v kostele sv. Máří Magdaleny od 19 h nebo u sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou od 19:45

31 ledna, 2021 / / Nabízíme

Cyklus tří sobotních setkání obsahující společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou.
Termín: cyklus tří sobot 28. září, 12. října, 23. listopadu 2024

4 dubna, 2020 / / Nabízíme

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme každé pondělí od 19 do 21 hodin za Vaše prosby.

1 března, 2016 / / Nabízíme

Celodenní obnova pro rodiče malých dětí, aby mohli načerpat síly do rodinného, párového i duchovního života. V programu je přednáška, sdílení, chvály, čas pro pár a přímluvná modlitba. Nabízíme možnost zajištění hlídání dětí.
Nejbližší termín: momentálně není termín

4 února, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně, přemýšlejí o manželství nebo se na něho už chystají. Zveme vás na víkendové setkání, kde prakticky vysvětlíme co nabízí svatba v kostele, manželský slib v praxi a kde budeme společně sdílet zkušenosti. Víkend je určen pouze pro páry.
Nejbližší termín: 1.-2.2.2025 a 5.-6.4.2025

3 ledna, 2016 / / Nabízíme

Na webu mladi.emmanuel.cz najdete akce pořádané mladými v komunitě. Pravidelně se setkávají k modlitbě, impulzům i zábavě a o prázdninách se účastní letních setkání ve světě. Dočtete se zde i více o misijních školách komunity Emmanuel.

1 ledna, 2016 / / Nabízíme

Večery pro dva jsou otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru. Nejbližší termíny: momentálně nejsou stanoveny, vždy v restauraci Era cafe, Brno, Zemědělská 30, od 19.00 hod.

3 května, 2015 / / Nabízíme

Třívíkendové duchovní cvičení pro osamělého rodiče, určeno pro rozvedené, ovdovělé a samoživitele/ky.
Momentálně není stanoven žádný termín.