Komunita Emmanuel Posts

Květen 31, 2017 / / Nabízíme

Přijďte objevit Prahu, jak ji neznáte! Zažijte toto krásné město nejen turisticky, ale i jinak, hlouběji. Zastavte se na chvíli a přijďte spočinout, zažít osvěžující setkání s lidmi a jedinečné setkání s Bohem.…

Leden 10, 2016 / / Nabízíme

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.
Zveme vás v pátek 7. 7. 2017 od 19:30 hodin na adoraci s přímluvnou modlitbo v rámci KCHK do kostela sv. Tomáše v Brně …

Leden 9, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně a přemýšlejí o manželství. Setkání obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Víkend je určen pouze pro páry.
Nejbližší termíny jsou 24. – 25. 2.2018 a 21. – 22. 4. 2018 v Brně.…

Leden 5, 2016 / / Nabízíme

Toužíte po společné modlitbě? Chcete se společně modlit a nemáte s kým? Máte služby a nemůžete navštěvovat pravidelná společenství? Jste v Brně přechodně a hledáte společenství modlitby? Neúčastnili jste se dosud žádného společenství a chcete začít? Srdečně vás zveme každý čtvrtek v 19.00 hod. do otevřeného modlitebního společenství komunity Emmanuel, Brno, Lidická 24.…

Leden 4, 2016 / / Nabízíme

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme každé pondělí od 19 do 21 hodin za Vaše prosby.…

Leden 3, 2016 / / Nabízíme

Na webu mladi.emmanuel.cz najdete akce pořádané mladými v komunitě. Pravidelně se setkávají k modlitbě, impulzům i zábavě a o prázdninách se účastní letních setkání ve světě. Dočtete se zde i více o misijních školách komunity Emmanuel.…

Leden 2, 2016 / / Nabízíme

Seminář na prohloubení víry s modlitbou za vnitřní uzdravení a vylití Ducha Svatého, doplněný třetí částí s tématy: Boží Slovo, církev, autorita, manželství a celibát. Seminář obnovy v Duchu Svatém je určen pokřtěným, kteří cítí, že potřebují ve svém duchovním životě změnu, prohloubení osobního vztahu k Pánu.…

Leden 2, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro rodiny s malými dětmi obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení, program pro děti, rodinnou hru a mši svatou. Nejbližší termín je 15. – 17. září 2017 ve Fryštáku.…

Leden 1, 2016 / / Nabízíme

Setkání pro vdovy a vdovce. Povzbuzení společnými chválami, promluvou, adorací, společným obědem, a mši svatou s rozesláním účastníků k službě dalším potřebným. Uzavřít minulost a otevřít se budoucnosti. Můžeme uspořádat i u vás.…

Leden 1, 2016 / / Nabízíme

Tři sobotní setkání obsahující společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Nejbližší termín je 23. září, 21. října a 25. listopadu 2017 v Brně…

Leden 1, 2016 / / Nabízíme

Večery pro dva jsou otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru.…

Duben 23, 2015 / / Nabízíme

Mezinárodní duchovní program v místě zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova — v poutním místě Paray-le- Monial ve Francii.
Pojďme zažít společnou modlitbu chval, radostně slavit liturgii, naslouchat vyučování, sdílet se s ostatními o své víře, ale také se ztišit v blízkosti Srdce Ježíšova.…