Prvopáteční setkání

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!.
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

KDY: v pátek 5. 6. 2020 v 19 hod.
KDE:                  kostel sv. Tomáše v Brně

Spolu se svatým Janem Křtitelem
děkujme za dary Ducha svatého

Téma:  radost z darů Ducha svatého

Každý první pátek v měsíci společně s celou církví uctíváme Krista, který má otevřené Srdce pro každého člověka. Nabízí nám, abychom se s Ním setkali, nechali si otevřít své vlastní srdce a ponořit vše, co prožíváme, do Jeho lásky a milosrdenství.

Zveme vás, abychom společně objevovali Ježíšovo srdce
a vnímali, co chce říci právě nám.

Počátky uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se objevují v prvních stoletích po Kristu. Církevní otcové Origenes a sv. Jan Zlatoústý byli ctitelé Srdce Ježíšova. Také sv. Augustin vyznává: „Longin otevřel mi kopím bok Kristův; i vešel jsem a odpočívám tam bezpečně.“ (cit. J. HRUBÝ – Dějiny pobožnosti k Božskému Srdci Páně, s. 6). Velké rozšíření této úcty nastává ve 12. – 16. století, ale rozhodující význam pro rozšíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu měla zjevení Ježíšova Srdce svaté Markétě Marii Alacoque ve francouzském Paray-le-Monial v letech 1673-1675.

V tomto školním roce se stanou našimi průvodci někteří světci:

6. 9. 2019 – téma: Dary Ducha sv. – sv. Pavel apoštol

4. 10. 2019 – téma: dar moudrosti- sv. Ignác z Loyoly

1. 11. 2019 – téma: dar rozumu- sv. Benedikt

6. 12. 2019 – téma: Boží Slovo – sv. Jan od Kříže

3. 1. 2020 – téma: dar rady – sv. Tomáš Akvinský

7. 2. 2020 – téma: dar síly – sv. František z Assisi

6. 3. 2020 – téma: dar poznání – sv. Jan z Boha

3. 4. 2020 – téma: dar bázně Boží  – sv. Vojtěch

1. 5. 2020 – téma: dar zbožnosti – Panna Maria

5. 6. 2020 – téma: dary Ducha

 

 

vendy_2Už od studentského pobytu ve Francii v polovině 90. let mě oslovuje skutečnost, že Boží láska je osobní a může se dotknout každého člověka. Velmi mě tehdy zasáhla věta z Paray-le-Monial: „Hle mé Srdce, které tolik milovalo lidi…“ a Boží touha po lásce od člověka. První pátky jsou pro mne vždy takovou obnovou osobního vztahu s Ježíšem, připomenutím Jeho velké lásky k člověku, možností položit na Jeho srdce také všechny své starosti a příležitostí uctít Jeho Srdce ve společenství s ostatními lidmi. Když náhodou nemohu být přítomna na místě setkání, alespoň se v duchu krátce připojím k modlitbě ostatních. Václava

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    susenka Napsal(a):

    Již nelze přidávat komentáře.