Prvopáteční setkání

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!.
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

KDY: v pátek 7. 7. 2017 od 19.30
KDE: v kostele sv. Tomáše v Brně

Adorace s přímluvnou modlitbou
v rámci Katolické charismatické konference

Každý první pátek v měsíci společně s celou církví uctíváme Krista, který má otevřené Srdce pro každého člověka. Nabízí nám, abychom se s Ním setkali, nechali si otevřít své vlastní srdce a ponořit vše, co prožíváme, do Jeho lásky a milosrdenství.

Zveme vás, abychom společně objevovali Ježíšovo srdce
a vnímali, co chce říci právě nám.

Počátky uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se objevují v prvních stoletích po Kristu. Církevní otcové Origenes a sv. Jan Zlatoústý byli ctitelé Srdce Ježíšova. Také sv. Augustin vyznává: „Longin otevřel mi kopím bok Kristův; i vešel jsem a odpočívám tam bezpečně.“ (cit. J. HRUBÝ – Dějiny pobožnosti k Božskému Srdci Páně, s. 6). Velké rozšíření této úcty nastává ve 12. – 16. století, ale rozhodující význam pro rozšíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu měla zjevení Ježíšova Srdce svaté Markétě Marii Alacoque ve francouzském Paray-le-Monial v letech 1673-1675.

V tomto školním roce se stanou našimi průvodci někteří světci:

2. 9. 2016 – téma „Buď mým světlem…“ – modlitba Matky Terezy.

7. 10. 2016 – téma MISIE – se svatou Markétou Marií Alacoque

4. 11. 2016 – téma MILOSRDENSTVÍ – se svatou Faustynou Kowalskou

2. 12. 2016 – téma BOŽÍ SLOVO – se svatým Ambrožem

6. 1. 2017 – téma KLANĚNÍ se třemi králi

3. 2. 2017 – téma POKORA se svatou Bernadetou Soubirousovou

3. 3. 2017   – téma KŘEST – s Cyrilem Jeruzalémským

7. 4. 2017 – téma POKÁNÍ se svatou Kateřinou Sienskou

5. 5. 2017 –téma RADOST s Pannou Marií

2. 6. 2017– Novéna k Duchu svatému – s apoštoly ve večeřadle

vendy_2Už od studentského pobytu ve Francii v polovině 90. let mě oslovuje skutečnost, že Boží láska je osobní a může se dotknout každého člověka. Velmi mě tehdy zasáhla věta z Paray-le-Monial: „Hle mé Srdce, které tolik milovalo lidi…“ a Boží touha po lásce od člověka. První pátky jsou pro mne vždy takovou obnovou osobního vztahu s Ježíšem, připomenutím Jeho velké lásky k člověku, možností položit na Jeho srdce také všechny své starosti a příležitostí uctít Jeho Srdce ve společenství s ostatními lidmi. Když náhodou nemohu být přítomna na místě setkání, alespoň se v duchu krátce připojím k modlitbě ostatních. Václava

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archiv

    Rubriky

    Základní informace

    susenka Napsal(a):

    Comments are closed.