Autor: susenka

2 února, 2021 / / Nabízíme

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

4. 6. 2021 v 19:00, kostel sv. Tomáše
za dodržení vládních nařízení

Na webu nabízíme pokračování textu
apoštolského listu “Misericordia et misera”