Autor: susenka

2 února, 2021 / / Nabízíme

Přijďte se poklonit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

6. 9. 2024 v Brně u sv. Tomáše od 19 h nebo v Kuřimi v kostele sv. Máří Magdaleny od 19 h nebo u sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou od 19:45