Autor: susenka

6 března, 2016 / / Nabízíme

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.
1. 1. 2021
Kvůli dodržení vládních nařízení nabízíme na webu
alespoň text k osobní modlitbě