Autor: susenka

2 února, 2021 / / Nabízíme

Přijďte se poklonit Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

3. 5. 2024 v 19:00 – v kostele sv. Tomáše v Brně nebo v kostele sv. Máří Magdaleny v Kuřimi nebo v 19.40 v kostele sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou