Měsíc: Únor 2016

4 února, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně, přemýšlejí o manželství nebo se na něho už chystají. Zveme vás na víkendové setkání, kde prakticky vysvětlíme co nabízí svatba v kostele, manželský slib v praxi a kde budeme společně sdílet zkušenosti. Víkend je určen pouze pro páry.
Nejbližší termín: 20.-21.4.2024

4 února, 2016 / / O komunitě

Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emmanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. (Mt 1,23)
Komunita Emmanuel vznikla kolem r. 1973 z modlitební skupiny charizmatické obnovy. Kolem ní se brzy shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milosti křtu a biřmování a dali se do služeb církve.

3 února, 2016 / / Uncategorized
3 února, 2016 / / O komunitě

Krátce po revoluci, navštívili na pozvání členové komunity Emmanuel z Francie Českou Republiku a setkali se s členy modlitebních společenství na Brněnsku. Při setkání ke všeobecnému údivu všichni zjistili, že i přes bariéru železné opony a přesto, že o sobě vzájemně nevěděli, dal Pán oběma – Komunitě Emmanuel ve Francii i modlitebním skupinám v Československu prožít velice podobnou duchovní zkušenost a vedl je stejným směrem.

3 února, 2016 / / O komunitě

Pierre Goursat je zakladatelem komunity Emmanuel. Byl francouzským filmovým kritikem a po zkušenosti z vylití Ducha svatého společně s Martinou Laffitte-Catta založil modlitební společenství, které se rychle rozlostlo na komunitu po celé Francii a následně do celého světa. Pierre Goursat zemřel 25. března 1991 a je v procesu blahořečení.

2 února, 2016 / / O komunitě

Nyní má komunita Emmanuel kolem 12000 tisíc členů v 70 zemích. Jsou to manželské páry, mladí, svobodní, lidé všech věkových skupin. V komunitě žijí také zasvěcené osoby – asi 240 kněží a 200 zasvěcených sester a bratří. Tato rozmanitost kultur, jazyků, povolání, životních stavů a věkového složení je jedním z charaktreristických rysů komunity.

1 února, 2016 / / O komunitě

Duchovním centrem komunity Emmanuel je francouzské poutní místo Paray-le-Monial. V 17. století zde Ježíš odkrývá své Srdce a zve člověka do vztahu. Bůh touží po lásce člověka a ptá se nás dodnes: odpovíš na mou lásku, stojíš o mé přátelství?
Náboženství může být jen sada úkonů a zvyklostí, ale Paray-le-Monial je znamením, že Kristus ukazuje na osobní vztah, který formě dává také obsah. I s Bohem je možné se setkat od srdce k srdci, zakusit Jeho lásku. Přijímáme Jeho pozvání?