Prvopáteční setkání

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!.
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.

KDY:           v pátek 4. 6. 2021 v 19:00 hod.
KDE:             kostel sv. Tomáše

text na https://www.emmanuel.cz/prvni-patek/

 

Téma: Milosrdenství a sociální hodnoty  (Mt 25,35-36)
             (Misericordia et misera) 

Každý první pátek v měsíci společně s celou církví uctíváme Krista, který má otevřené Srdce pro každého člověka. Nabízí nám, abychom se s Ním setkali, nechali si otevřít své vlastní srdce a ponořit vše, co prožíváme, do Jeho lásky a milosrdenství.

Po delší době se můžeme zase sejít společně v kostele sv. Tomáše za dodržení vládních nařízení. Kdo nemá možnost přijít osobně, může se připojit online na webu farnosti sv. Tomáše https://prenosy.svtomas.net/
Pokračujeme v textu a krátkém zamyšlení nad Božím milosrdenstvím inspirovaným apoštolským listem papeže Františka “Misericordia et misera” – Milosrdenství a sociální hodnoty (ke stažení).

Zveme vás, abychom společně objevovali Ježíšovo srdce
a vnímali, co chce říci právě nám.

Počátky uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se objevují v prvních stoletích po Kristu. Církevní otcové Origenes a sv. Jan Zlatoústý byli ctitelé Srdce Ježíšova. Také sv. Augustin vyznává: „Longin otevřel mi kopím bok Kristův; i vešel jsem a odpočívám tam bezpečně.“ (cit. J. HRUBÝ – Dějiny pobožnosti k Božskému Srdci Páně, s. 6). Velké rozšíření této úcty nastává ve 12. – 16. století, ale rozhodující význam pro rozšíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu měla zjevení Ježíšova Srdce svaté Markétě Marii Alacoque ve francouzském Paray-le-Monial v letech 1673-1675.

V tomto školním roce budeme vycházet z Apoštolského listu k závěru Svatého roku milosrdenství Misericordia et misera

4. 9. 2020 – téma: Misericordia et misera – úvod (Jan 8, 1-11)

2. 10. 2020 – téma: Odpuštění – výraz Otcovy lásky (Lk 23,34)

6. 11. 2020 – téma: Moment smrti

4. 12. 2020 – téma: Naslouchání Božímu slovu

1. 1. 2021 – téma: Povolání slavit

5. 2. 2021 – téma: Útěcha  (Iz 40,1)

5. 3. 2021 – téma: Svátost smíření  (1 Tim 1,12-13)

2. 4. 2021 – téma: Obnova a vykoupení  (Ez 36,26)

7. 5. 2021 – téma: Milosrdenství skrze Pannu Marii (1 Pt 2,10)

4. 6. 2021 – téma: Milosrdenství a sociální hodnoty  (Mt 25,35-36)

 

 

vendy_2Už od studentského pobytu ve Francii v polovině 90. let mě oslovuje skutečnost, že Boží láska je osobní a může se dotknout každého člověka. Velmi mě tehdy zasáhla věta z Paray-le-Monial: „Hle mé Srdce, které tolik milovalo lidi…“ a Boží touha po lásce od člověka. První pátky jsou pro mne vždy takovou obnovou osobního vztahu s Ježíšem, připomenutím Jeho velké lásky k člověku, možností položit na Jeho srdce také všechny své starosti a příležitostí uctít Jeho Srdce ve společenství s ostatními lidmi. Když náhodou nemohu být přítomna na místě setkání, alespoň se v duchu krátce připojím k modlitbě ostatních. Václava

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    susenka Napsal(a):

    Již nelze přidávat komentáře.