Obnova pro vdovy a vdovce

Kdy:           17. února 2018 od 9,00 hod. Kde:            Lidická 24, Brno

Chceme s Vámi prožít den, načerpat znovu naději ve společných chválách, modlitbě, v promluvě, v adoraci, na společném obědě a na mši svaté. Program máme vytvořen jako jednodenní se začátkem ráno v 9,00 hod a zakončením v 17,00 hod. večerní mší svatou obětovanou za vdovy a vdovce. Na závěr mše svaté dává kněz požehnání na další cestu.

Zájemci hlaste se do 12.2.2018 na e-adrese: lap@emmanuel.cz, nebo tel. 739 389 175, nebo na adrese: Komunita Emmanuel, Lidická 24, 602 00  Brno. 

Témata promluv budou:
Uzavřít minulost
Otevřít se budoucnosti

Sv. Jakub nám připomíná, že pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení (srov. Jk 1,27). Nemůžeme tedy přehlédnout vás, potřebné sestry a bratry, kteří jste se po ztrátě manželského partnera ocitli v nechtěném osamění. Dobro společného života v manželství se proměnilo v bolest a zklamání a třeba i ve výčitky Bohu. Možná se ptáte:

“Je pro mě – po tolika strastech a prázdnotě – ještě naděje na něco dobrého? Dá se nějak vytěsnit z mého srdce bolest, pochybnosti a strach? Co pro mě může Bůh udělat?”

Emmanuel, Bůh s námi, nás vyzývá k tomu, abychom vám byli nablízku. Proto jsme připravili celodenní duchovní obnovu pro vdovy a vdovce, abychom přinesli poselství, radostnou zvěst, že přes všechny trampoty, které vás potkali a potkávají, vás má Bůh rád a přeje si, abyste jeho lásku pocítili.

V případě zájmu o uskutečnění této duchovní obnovy ve vaší farnosti nás kontaktujte mailem na lap@emmanuel.cz nebo tel. 739 389 175.

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

Archiv

Rubriky

Základní informace

h Napsal(a):