Obnova pro vdovy a vdovce

Můžeme uspořádat i ve vaší farnosti. Kontaktujte nás prosím mailem na lap@emmanuel.cz.

Chceme s Vámi prožít den, načerpat znovu naději ve společných chválách, modlitbě, v promluvě, v adoraci, na společném obědě a na mši svaté. Program máme vytvořen jako jednodenní se začátkem ráno a zakončením večerní mší svatou za vdovy a vdovce. Na závěr mše svaté dává kněz požehnání na další cestu.

Témata promluv budou:
Uzavřít minulost
Otevřít se budoucnosti

Setkání pro vás chceme připravit buď ve farnostech – na pozvání kněze, nebo v Brně (Lidická 24). V případě zájmu o uskutečnění této duchovní obnovy ve vaší farnosti nás prosím kontaktujte mailem na lap@emmanuel.cz.

Sv. Jakub nám připomíná, že pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení (srov. Jk 1,27). Nemůžeme tedy přehlédnout vás, potřebné sestry a bratry, kteří jste se po ztrátě manželského partnera ocitli v nechtěném osamění. Dobro společného života v manželství se proměnilo v bolest a zklamání a třeba i ve výčitky Bohu. Možná se ptáte:

„Je pro mě – po tolika strastech a prázdnotě – ještě naděje na něco dobrého? Dá se nějak vytěsnit z mého srdce bolest, pochybnosti a strach? Co pro mě může Bůh udělat?“

Emmanuel, Bůh s námi, nás vyzývá k tomu, abychom vám byli nablízku. Proto jsme připravili celodenní duchovní obnovu pro vdovy a vdovce, abychom přinesli poselství, radostnou zvěst, že přes všechny trampoty, které vás potkali a potkávají, vás má Bůh rád a přeje si, abyste jeho lásku pocítili.

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archiv

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):