Komunita v číslech

V roce 2016 komunitu Emmanuel představuje:

57 zemí na světě, kde je zastoupena
75 uskutečněných farních misií
90 seminaristů
117 probíhajících kurzů Zacheus ve Francii
200 svobodných laiků zasvěcených v celibátu pro Boží království
230 kněží – členu komunity Emmanuel
400 komunitních písní složených od roku 1972
400 naslouchajících ve službě Modlitby SOS ve 27 kaplích
1000 členů komunity Emmanuel ve Rwandě
1200 dobrovolníků na misiích se sdružením Fidesco
4500 členů komunity ve Francii
10.000 členů komunity na celém světě
30.000 poutníků, kteří každý rok přijedou na setkání pořádané komunitou Emmanuel na poutním místě Paray-le-Monial