Novéna k Duchu Svatému

Kdy: 11. 5. 2018 – 19. 5. 2018 v 18:15 hod.
Kde: Brno, kostel sv. Tomáše

Přijďte s námi prosit o nové vylití Ducha Svatého! Modlíme se spolu s celou církví od nanebevstoupení do letnic. Novéna začíná každý den po mši svaté v kotele sv. Tomáše v Brně v 18:15 hod. V neděli přede mší svatou v 18:15 hod.

„Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez Něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje.“ (R. Cantalamessa)

Témata novény jsou:

1. Duch Svatý se dává poznat
Rozjímáme Oz 6,3

2. Duch Svatý nás činí Božími dětmi
Rozjímáme Gal 4, 6-7

3. Duch Svatý vlévá Boží lásku do našich srdcí
Rozjímáme Řím 5, 5

4. Duch Svatý se v nás modlí
Rozjímáme Řím 8, 26-27

5. Duch svatý vnitřně buduje náš život
Rozjímáme Ez 36, 26-27

6. Duch Svatý je dechem Božího slova
Rozjímáme 2Tim 3,16-17

7. Duch Svatý obnovuje naši lásku k Bohu
Rozjímáme 1J 4,10-13

8. Duch Svatý obnovuje naši lásku k druhým
Rozjímáme Ř 12, 9-15

9. Duch Svatý nás posílá hlásat radostnou zvěst
Rozjímáme Sk 1, 8

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archiv

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):