Archiv autora: susenka

Březen 6, 2016 / / Nabízíme

Přijďte se přesvědčit, že Bůh má srdce!
Připojte se k oslavě Pána zpěvem a hudbou.
Prožijte chvíli s Bohem při eucharistické adoraci.
Předložte své starosti Bohu v přímluvné modlitbě.
Nechte se vést Božím slovem a Duchem svatým.
Z důvodu stavu nouze vás zveme,
abychom se v pátek 3. 4. 2020 od 19:00 hodin
spojili alespoň duchovně nad krátkým podnětem pro rozjímání.