Večer milosrdenství

modlitba chval / adorace / hudba / osobní svědectví
svátost smíření / přímluvná modlitba

pořádaný Komunitou Emmanuel
v předvečer svátku Božího milosrdenství

6. dubna 2024 od 17.00 hod.
v kostele bl. Marie Restituty, Brno-Lesná

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):