Autor: mb

10 května, 2022 / / Nabízíme

Všem otevřené modlitební setkání, které se koná v pondělí: 15.5., 29.5., 12.6., 26.6.2023 vždy od 19,00 do 20,30 hod. na Lidické 24 v Brně.

4 března, 2022 / / Nabízíme

Seminář na prohloubení víry s modlitbou za vnitřní uzdravení a za vylití Ducha svatého, doplněný tématy: život z Ducha a charismata, modlitba a Boží slovo, církev, autorita, manželství a celibát, služba a evangelizace.
Seminář obnovy v Duchu svatém je určen všem pokřtěným, kteří cítí, že potřebují ve svém duchovním životě podstatnou změnu – upevnění osobního vztahu s Pánem.

1 února, 2021 / / Nabízíme

Večery pro dva jsou otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru. Nejbližší termíny: momentálně nejsou stanoveny, vždy v restauraci Era cafe, Brno, Zemědělská 30, od 19.00 hod.

31 ledna, 2021 / / Nabízíme

Cyklus tří víkendů obsahující společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou.
Termín: momentálně není termín

4 dubna, 2020 / / Nabízíme

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně, přemýšlejí o manželství nebo se na něho už chystají. Zveme vás na víkendové setkání, kde prakticky vysvětlíme co nabízí svatba v kostele, manželský slib v praxi a kde budeme společně sdílet zkušenosti. Víkend je určen pouze pro páry.
Nejbližší termín: 25.-26.3.2023

4 dubna, 2020 / / Nabízíme

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme každé pondělí od 19 do 21 hodin za Vaše prosby.

1 března, 2016 / / Nabízíme
4 února, 2016 / / O komunitě

Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emmanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. (Mt 1,23)
Komunita Emmanuel vznikla kolem r. 1973 z modlitební skupiny charizmatické obnovy. Kolem ní se brzy shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milosti křtu a biřmování a dali se do služeb církve.

3 února, 2016 / / O komunitě

Krátce po revoluci, navštívili na pozvání členové komunity Emmanuel z Francie Českou Republiku a setkali se s členy modlitebních společenství na Brněnsku. Při setkání ke všeobecnému údivu všichni zjistili, že i přes bariéru železné opony a přesto, že o sobě vzájemně nevěděli, dal Pán oběma – Komunitě Emmanuel ve Francii i modlitebním skupinám v Československu prožít velice podobnou duchovní zkušenost a vedl je stejným směrem.

3 února, 2016 / / O komunitě

Pierre Goursat je zakladatelem komunity Emmanuel. Byl francouzským filmovým kritikem a po zkušenosti z vylití Ducha svatého společně s Martinou Laffitte-Catta založil modlitební společenství, které se rychle rozlostlo na komunitu po celé Francii a následně do celého světa. Pierre Goursat zemřel 25. března 1991 a je v procesu blahořečení.

2 února, 2016 / / O komunitě

Nyní má komunita Emmanuel kolem 12000 tisíc členů v 70 zemích. Jsou to manželské páry, mladí, svobodní, lidé všech věkových skupin. V komunitě žijí také zasvěcené osoby – asi 240 kněží a 200 zasvěcených sester a bratří. Tato rozmanitost kultur, jazyků, povolání, životních stavů a věkového složení je jedním z charaktreristických rysů komunity.

1 února, 2016 / / O komunitě

Duchovním centrem komunity Emmanuel je francouzské poutní místo Paray-le-Monial. V 17. století zde Ježíš odkrývá své Srdce a zve člověka do vztahu. Bůh touží po lásce člověka a ptá se nás dodnes: odpovíš na mou lásku, stojíš o mé přátelství?
Náboženství může být jen sada úkonů a zvyklostí, ale Paray-le-Monial je znamením, že Kristus ukazuje na osobní vztah, který formě dává také obsah. I s Bohem je možné se setkat od srdce k srdci, zakusit Jeho lásku. Přijímáme Jeho pozvání?

3 ledna, 2016 / / Nabízíme

Na webu mladi.emmanuel.cz najdete akce pořádané mladými v komunitě. Pravidelně se setkávají k modlitbě, impulzům i zábavě a o prázdninách se účastní letních setkání ve světě. Dočtete se zde i více o misijních školách komunity Emmanuel.

31 prosince, 2015 / / O komunitě

Prostředníky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jsou svatí Markéta Marie Alacoque a její zpovědník Claude La Colombière. Setkali se ve stejnou dobu na stejném místě, v Paray-le-Monial v letech 1674-1676, což stačilo k tomu, aby společně uvedli ve známost Ježíšovo vyznání nekonečné lásky k lidem a jeho touhu po opětované lásce člověka k Bohu.