Archiv autora: mb

Březen 5, 2016 / / Nabízíme

Večery pro dva jsou otevřená setkání pro páry, zaměřená na podporu a rozvoj vztahu. Každé setkání se zabývá jedním z témat spjatých s partnerským životem a poskytuje prostor k rozhovoru. Nejbližší termíny: středy 15.1.; 29.1.; 12.2.; 4.3.; 18.3.2020 vždy od 19.00 hod.

Březen 4, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně a přemýšlejí o manželství. Setkání obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Víkend je určen pouze pro páry. Nejbližší termín: 1. – 2. února 2020 a nebo 28. – 29. března 2020.

Únor 4, 2016 / / O komunitě

Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emmanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. (Mt 1,23)
Komunita Emmanuel vznikla kolem r. 1973 z modlitební skupiny charizmatické obnovy. Kolem ní se brzy shromáždilo několik set laiků, aby žili radikálněji milosti křtu a biřmování a dali se do služeb církve.

Únor 3, 2016 / / Nabízíme

Víkend pro rodiny s malými dětmi obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení, program pro děti, rodinnou hru a mši svatou. Nejbližší termín je 29. – 31. května 2020 ve Fryštáku.

Únor 3, 2016 / / O komunitě

Krátce po revoluci, navštívili na pozvání členové komunity Emmanuel z Francie Českou Republiku a setkali se s členy modlitebních společenství na Brněnsku. Při setkání ke všeobecnému údivu všichni zjistili, že i přes bariéru železné opony a přesto, že o sobě vzájemně nevěděli, dal Pán oběma – Komunitě Emmanuel ve Francii i modlitebním skupinám v Československu prožít velice podobnou duchovní zkušenost a vedl je stejným směrem.

Únor 3, 2016 / / O komunitě

Pierre Goursat je zakladatelem komunity Emmanuel. Byl francouzským filmovým kritikem a po zkušenosti z vylití Ducha svatého společně s Martinou Laffitte-Catta založil modlitební společenství, které se rychle rozlostlo na komunitu po celé Francii a následně do celého světa. Pierre Goursat zemřel 25. března 1991 a je v procesu blahořečení.

Únor 2, 2016 / / O komunitě

Nyní má komunita Emmanuel kolem 9000 tisíc členů v 59 zemích. Jsou to manželské páry, mladí, svobodní, lidé všech věkových skupin. V komunitě žijí také zasvěcené osoby – asi 240 kněží a 200 zasvěcených sester a bratří. Tato rozmanitost kultur, jazyků, povolání, životních stavů a věkového složení je jedním z charaktreristických rysů komunity.

Únor 2, 2016 / / Nabízíme

Tři setkání obsahující společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Nejbližší termín: sobota 26.9., neděle 18.10., sobota 21.11. 2020 v Brně.

Únor 1, 2016 / / O komunitě

Duchovním centrem komunity Emmanuel je francouzské poutní místo Paray-le-Monial. V 17. století zde Ježíš odkrývá své Srdce a zve člověka do vztahu. Bůh touží po lásce člověka a ptá se nás dodnes: odpovíš na mou lásku, stojíš o mé přátelství?
Náboženství může být jen sada úkonů a zvyklostí, ale Paray-le-Monial je znamením, že Kristus ukazuje na osobní vztah, který formě dává také obsah. I s Bohem je možné se setkat od srdce k srdci, zakusit Jeho lásku. Přijímáme Jeho pozvání?

Leden 6, 2016 / / Nabízíme

Seminář na prohloubení víry s modlitbou za vnitřní uzdravení a vylití Ducha Svatého, doplněný tématy: život z Ducha a charismata, modlitba a Boží Slovo, církev, autorita, manželství a celibát, služba.
Seminář obnovy v Duchu Svatém je určen pokřtěným, kteří cítí, že potřebují ve svém duchovním životě změnu, prohloubení osobního vztahu k Pánu.

Leden 5, 2016 / / Nabízíme

Toužíte po společné modlitbě? Chcete se společně modlit a nemáte s kým? Máte služby a nemůžete navštěvovat pravidelná společenství? Jste v Brně přechodně a hledáte společenství modlitby? Neúčastnili jste se dosud žádného společenství a chcete začít? Srdečně vás zveme každý čtvrtek v 19.00 hod. do otevřeného modlitebního společenství komunity Emmanuel, Brno, Lidická 24.

Leden 4, 2016 / / Nabízíme

Někdy se v našem životě, v životě naší rodiny nebo v okolí objeví těžkost, se kterou potřebujeme pomoci. Stojíme pod křížem, nebo jej sami neseme. Nedokážeme se modlit. Cítíme potřebu prosit Boha o shovívavost, aby se nad námi smiloval. Toužíme po tom, aby s námi někdo bděl na modlitbách a vytrvale se přimlouval za mne, nebo naše blízké. Modlitba SOS vznikla z této potřeby. Modlíme se a adorujeme každé pondělí od 19 do 21 hodin za Vaše prosby.

Leden 3, 2016 / / Nabízíme

Na webu mladi.emmanuel.cz najdete akce pořádané mladými v komunitě. Pravidelně se setkávají k modlitbě, impulzům i zábavě a o prázdninách se účastní letních setkání ve světě. Dočtete se zde i více o misijních školách komunity Emmanuel.

Prosinec 31, 2015 / / O komunitě

Prostředníky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jsou svatí Markéta Marie Alacoque a její zpovědník Claude La Colombière. Setkali se ve stejnou dobu na stejném místě, v Paray-le-Monial v letech 1674-1676, což stačilo k tomu, aby společně uvedli ve známost Ježíšovo vyznání nekonečné lásky k lidem a jeho touhu po opětované lásce člověka k Bohu.