SOS

Přímluvná modlitba

Tel.: 545 243 952 
Každé pondělí od  19.00 do  21.00 hod.

Na Vaši výzvu se modlíme za lidi v tíživých životních situacích. 

Adorujeme a modlíme se za prosby sdělené telefonicky každé pondělí od 19 do 21 hod. na telefonním čísle 545 243 952. Tato služba je zcela diskrétní. Nebojte se, že se budeme vyptávat, posuzovat, radit nebo o tom s někým mluvit. Vaše prosby pouze přednášíme Ježíši, kterého adorujeme, s důvěrou, že je vyslyší. A skutečně máme pozitivní zkušenosti. Chceme nabídnout naši modlitbu laikům i kněžím a nést s nimi jejich břemena spolu s Kristem. 

Můžete naši nabídku využít sami, nebo o ní říci potřebným. Pokud by se vám nepodařilo dovolat, můžete nám zde odeslat anonymně svoji prosbu. V osobních modlitbách ji denně předkládáme nebeskému Otci. Věříme však, že i krátká společná modlitba s volajícím je u našeho Pána více ceněna, a tak ji upřednostňujeme.
Pokud nemůžete slovo přečíst, klikněte zde.
CAPTCHA image for SPAM prevention