„Neboj se… Následuj mě!“

Mezinárodní duchovní program v místě zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

KDY:25. — 30. července 2017
KDE:v Paray-le- Monial ve Francii

Pojďme zažít společnou modlitbu chval, radostně slavit liturgii, naslouchat vyučování, sdílet se s ostatními o své víře, ale také se ztišit v blízkosti Srdce Ježíšova.

V rámci odpoledních dělených programů bude mj. možnost setkání pro osoby pracující v oblasti výchovy a vzdělávání nebo speciální setkání pro lidi rozvedené a znovu sezdané. Sobota 29. července bude věnována modlitbě za nemocné a trpící.

Přihlašování je nyní možné už jen přímo na francouzských stránkách, ale místa v autobusu jsou ještě volná.

Program

Příjezd do Paray-le-Monial v úterý 25. 7. 2017 v odpoledních hodinách. Příjem poutníků od 17 hodin ve stanu Accueil, au parc du Moulin Liron

Dopoledne

Ranní chvály, vyučování, mše svatá.

Odpoledne

Setkání a workshopy na různá aktuální témata (výchova, bioetika, misie, modlitba, sexualita, křesťanství žité ve světě apod.), skupinky sdílení.

V rámci odpoledních dělených programů našeho setkání bude možnost zúčastnit se také programu pro:

 • osoby pracující v oblasti výchovy a vzdělávání
 • rozvedené a znovu sezdané

Nešpory – zpívané v bazilice.

Večer

Společná modlitba, svědectví, adorace.

Sobota 29. 7. bude věnována nemocným. V rámci večerního programu také přímluvná modlitba za uzdravení.

Překlady

Po celou dobu programu bude zajištěno tlumočení z francouzštiny do češtiny. Je třeba vzít si s sebou laditelný radiový přijímač, telefon nebo MP3.

Vzhledem k účasti početné anglofonní skupiny bude rovněž zajištěn živý překlad do angličtiny a je možné mít i skupinku sdílení v angličtině (http://www.emmanuelcommunity.co.uk/).

Děti

Děti jsou v Paray-le-Monial sice vítány, ale program pro ně je zajištěn jen ve francouzštině. Pokud děti nejsou frankofonní, bude na rodičích, aby si péči o ně během programů zajistili sami.

Jaký význam má Paray-le-Monial pro komunitu Emmanuel a celou církev?

Paray-le-Monial se nachází v kraji poznamenaném ve středověku slávou velkého benediktinského biskupství v Cluny, které bylo jedním z duchovních a kulturních center celého západního světa. Dosud o tom svědčí velký počet románských kostelů rozesetých po tomto kraji, zvláště bazilika právě v Paray-le-Monial.

Samotné město vděčí za svůj význam ve světě zjevením Ježíše Krista, která zaznamenala jedna mladá řeholnice z řádu Navštívení Panny Marie, Markéta Marie Alacoque (1647-1690). Ježíš jí předal poselství, které zasáhlo již miliony lidí a které katolická církev přijala, rozšířila a šíří dodnes. Paray-le-Monial je tedy městem Ježíšova Srdce, je to velmi výjimečné místo.

Ani dnes, jak se píše v Bibli, není Boží ruka krátká, Bůh i nadále rozdává znamení své přítomnosti a dobroty, zvláště na tomto místě navštěvovaném lidmi z celého světa.

Zakladatel komunity Pierre Goursat zvolil místo zjevení Ježíšova Srdce — Paray-le-Monial — za centrum duchovní spirituality komunity Emmanuel. Pravidelná letní setkání se začala konat na místě s poselstvím velké Boží lásky zjevené člověku již v 70. letech. Ožila tak tradice poutí k Božskému Srdci. V roce 1986 místo navštívil papež Jan Pavel II. a povzbudil zde komunitu, aby pokračovala v organizaci setkávání a otevírala Ježíšovo Srdce stále většímu množství lidí.

Bůh v Paray-le-Monial připomíná, že je bytostí zcela osobní, že je láska sama a že právě díky této lásce se stal člověkem. Nechce mít s lidmi nějaký povrchní nadpřirozený vztah nebo sledovat jen jejich poslušnost, ale chce s nimi žít v blízkém společenství, v souznění srdcí.

Pozvání P. Bernarda Peyrouse

Proč přijet do Paray-le-Monial? Abychom zde byli blíž Bohu, abychom mu naslouchali, abychom se stejně jako svatý Jan položili na Jeho Srdce a řekli mu, jak ho máme rádi. Paray je místem, kde se náš život může otočit naruby, můžeme zde být osvíceni, utěšeni. Je to jedno z míst, kde se snáz otevírá i naše vlastní srdce. Takových míst není na světě mnoho. Očekáváme vás zde s radostí. P. Bernard Peyrous

Přehled ceny

Všemi položkami vás přehledně provede přihlašovací formulář.

Registrační poplatek

 • dospělý – 300,- Kč
 • kněží, děti a mládež 0-17 let – 55,- Kč

Zahrnuje náklady na výrobu informačního materiálu pro každého účastníka, organizační náklady a logistiku. Jedná se pouze o příspěvek, bratři a sestry z Francie nám poskytli slevu, plná cena za dospělého účastníka činí 1560,- Kč. Chcete-li komunitu podpořit, můžete výše uvedenou částku jakkoliv navýšit.

Ubytování

Kněží jsou ubytováni zdarma.

Standard
 • dospělý – 2200,- Kč
 • dítě (0-12) – 1160,- Kč
 • mládež (13-17) -1100,- Kč

Cena za celý pobyt. Zajišťuje francouzská komunita Emmanuel, ubytování v internátech v Paray-le-Monial, nebo v Charolles a Digoins, asi 10 km od Paray, 3-6 lůžkové pokoje, sprchy a WC na patře; budovy jsou v době 8:15 – 12:30 a 14:00 – 17:30 uzavřeny.

Ekonomické
 • dospělý – 1290,- Kč
 • dítě (0-12) – 700,- Kč
 • mládež (13-17) – 750,- Kč

Cena za celý pobyt. Zajišťuje francouzská komunita Emmanuel, velké stany, školní třídy nebo tělocvičny, boxy se 4-6 lůžky na patrových postelích, oddělené plentou, WC a sprchy buď na chodbě ve škole, nebo společné typu Algeco v blízkosti ubytování; budovy jsou v době 8:15 – 12:30 a 14:00 – 17:30 uzavřeny.

Ubytovna – pokoje hotelového typu (počet pokojů omezen)
 • 3360,- Kč – jednolůžkový pokoj
 • 2330,- / osobu – 3 lůžkový pokoj
 • 2020,- / osobu – 4 lůžkový pokoj

Cena za celý pobyt. Domluveno českou komunitou Emmanuel, ubytování hotelového typu včetně sprchy a WC, vzdáleno asi 30 min. pěší chůze od místa programu.

Stravování

 • dospělý nebo mládež od 13 let – 1670,- Kč
 • dítě do 12 let – 1020,- Kč

Cena za stravu na celém pobytu – zahrnuje snídaně, obědy a večeře, začíná se v úterý 25. 7. večeří, končí se obědem; nabízena i bezlepková a bezlaktózová dietní strava.

Doprava

Komunita Emmanuel vypraví z Brna společný autobus. Cena asi 2500,- Kč na osobu (dle počtu účastníků).

Cena celkem a platba

Cenu si každý vypočte podle typu ubytování a dopravy.

Výslednou částku uhraďte prosím do 20. 5. 2017 bezhotovostně na účet č. 1024008845/5500, VS: 29072017 (ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka).

Kontaktujte nás

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

  Archiv

  Rubriky

  Základní informace

  h Napsal(a):