Hledání povolání

Cyklus k rozpoznání povolání

Cyklus svaté Terezie z Lisieux 

Víkendová setkání zaměřená na rozpoznání povolání pro dívky 

 

Jak poznat, k čemu mě Bůh volá?
Může být člověk v celibátu opravdu šťastný?
Je možné žít ve světě a přitom se plně dát Bohu?
Jak se můžu svobodně rozhodnout?

Pokud hledáš, zda tě Bůh nevolá k zasvěcenému životu, zveme tě na cyklus víkendů o rozlišování povolání pro dívky.  Cyklus probíhá během školního roku 2013/2014 a je složen z 3 víkendů a měsíčních setkání. 

Na setkáních uslyšíš impulsy na různá témata, svědectví sester žijících v celibátu i manželů, budeš mít čas na setkání s Bohem v tiché adoraci i ve společné modlitbě. Během celého roku ti umožníme doprovázení sestrou žijící v celibátu, se kterou můžeš hovořit o svém hledání. V impulsech se dotkneme témat, jako je povolání ženy, smysl zasvěceného života a celibátu, modlitba, svoboda člověka a svobodné rozhodnutí, manželství,…

První setkání:  25. -27. října 2013 v Brně
Bližší informace a přihlášky:  ludkak(at)volny.cz 
Uzávěrka přihlášek: přihlašujte se nejpozději do 20. 10. 2013
Určeno pro dívky ve věku 16-30 let

Plakátek ke stažení zde

Cyklus pořádá katolická komunita Emmanuel.

 

Komunita Emmanuel je společenství, které vzniklo ve Francii a do kterého patří věřící všech stavů – manželé, svobodní, kněží i lidé žijící v celibátu pro Boží království. Bližší informace o této komunitě můžeš najít na www.emmanuel.cz

Sestry, které žijí v celibátu v komunitě Emmanuel, jsou laici. Nežijí v klášterech, ale zůstávají ve světě a dále vykonávají své civilní povolání. Jejich povolání je žít vztah se svým Ženichem v obyčejném životě. Žijí kontemplaci uprostřed svého pracovního dne a tím do něj vnáší Boha. Pokud je to možné, sestry bydlí v malých společenstvích.


Pierre

cyklus k rozpoznání povolání pro chlapce 

Hledáš Boží vůli?
Hledáš své místo v církvi?
Manželství nebo celibát? 
Zaujal Vás v naší nabídce kurz „Pierre“?


Nabízíme Vám strávit víkend se zasvěcenými bratřími z komunity Emmanuel
pro mladé muže  od 18 – 35 let.
Informace zasílejte na adresu ludkak(at)volny.cz.